Công ty Cổ phần dược phẩm SaVi (SaVipharm) - doanh nghiệp 2 lần đạt “Ngôi sao thuốc Việt”

20/05/2024

Công ty Cổ phần dược phẩm SaVi là một trong số 18 doanh nghiệp nhận danh hiệu Doanh nghiệp “Ngôi sao thuốc Việt” lần 2 của Bộ Y tế. Đồng thời có đến 2 sản phẩm thuốc điều trị là SaVi Prolol 2,5 và SaVi Losartan 50 được vinh danh “Ngôi sao thuốc Việt”. Trước đó, SaVipharm cũng đã được vinh danh ở cả 2 giải thưởng dành cho doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu tại đợt vinh danh “Ngôi sao thuốc Việt” lần 1, năm 2014, 2015 của Bộ Y tế.