Truyền thông

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ,
ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO

1. NGÂN SÁCH DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CHIẾM 5% DOANH THU.

2. ĐẦU TƯ 200 TỶ ĐỒNG VÀO TRUNG TÂM NCPT CÔNG NGHỆ CAO
» MỤC TIÊU: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ CAO:

  • Sản phẩm công nghệ cao dạng Pellet, Vi hạt;
  • Sản phẩm Y sinh học;
  • Các thuốc thế hệ mới điều trị ung thư.

3. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG:

» 400 Bộ Hồ sơ đăng ký;

» 300 Sản phẩm được cấp phép sản xuất - cung ứng;

» 12 Nhóm thuốc chất lượng cao.

4. ĐẠT HAI HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT: GMP NHẬT BẢN, GMP CHÂU ÂU.

5. LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP DƯỢC ĐẦU TIÊN CỦA NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, <br>ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO

Phòng triển lãm 

Thành tựu đầu tư, đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh doanh 

Hệ thống chất lượng

Cung ứng

Nguyên liệu
Nguyên liệu
Nguyên liệu

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi tìm nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. SaVipharm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ chào giá về P. KHCƯ

Bao bì - vật tư
Bao bì - vật tư
Bao bì - vật tư

SaVipharm có nhu cầu mua các loại bao bì - vật tư phục vụ cho sản xuất. SaVipharm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ chào giá về P. KHCƯ