NHU CẦU MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU
PHỤC VỤ SẢN XUẤT

Nguyên liệu
Nguyên liệu
Nguyên liệu

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi tìm nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. SaVipharm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ chào giá về P. KHCƯ

XEM THÊM
Bao bì - vật tư
Bao bì - vật tư
Bao bì - vật tư

SaVipharm có nhu cầu mua các loại bao bì - vật tư phục vụ cho sản xuất. SaVipharm kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ chào giá về P. KHCƯ

 
XEM THÊM