Hợp tác

SaVipharm đã ký kết Hợp đồng cung ứng thuốc với 1.600 Bệnh viện các tuyến, các trung tâm y tế, phòng khám, và Cung ứng thuốc đến hơn 10.000 nhà thuốc – chuỗi nhà thuốc.

Trong những năm qua, SaVipharm đã không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để mở rộng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình.
 

Trong từng giai đoạn, hoạt động KH&CN - NCPT của SaVipharm đã triển khai những nội dung hợp tác hiệu quả với các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước.