Tổng quan

29/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dạy: "Siêng xem sách và xem được nhiều sách là quý" nhưng Người cũng nhắc nhở "Dù xem được hàng ngàn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành thì khác nào cái hòm đựng sách". Những lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị đến tận ngày nay và là cảm hứng của các cán bộ công nhân viên SaVipharm trong việc đọc và học qua sách vở nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng của mình
27/03/2023

1. NGÂN SÁCH DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CHIẾM 5% DOANH THU.

2. ĐẦU TƯ 200 TỶ ĐỒNG VÀO TRUNG TÂM NCPT CÔNG NGHỆ CAO
» MỤC TIÊU: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ CAO:

  • Sản phẩm công nghệ cao dạng Pellet, Vi hạt;
  • Sản phẩm Y sinh học;
  • Các thuốc thế hệ mới điều trị ung thư.

3. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG:

» 400 Bộ Hồ sơ đăng ký;

» 300 Sản phẩm được cấp phép sản xuất - cung ứng;

» 12 Nhóm thuốc chất lượng cao.

4. ĐẠT HAI HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT: GMP NHẬT BẢN, GMP CHÂU ÂU.

5. LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP DƯỢC ĐẦU TIÊN CỦA NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.