Hệ thống chất lượng

23/05/2023

Yếu tố chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, đóng vai trò tiên phong và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của SaVipharm.

Hệ thống chất lượng với các hoạt động kiểm soát tuân thủ, thanh tra nội bộ, thanh tra của các tập đoàn đa quốc gia cung cấp công cụ và giải pháp đảm bảo mọi hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối thuốc của công ty đáp ứng các chuẩn mực Tthực hành tốt sản xuất thuốc bao gồm GMP châu Âu, GMP PIC/S, GMP Nhật Bản, GMP WHO.

Từ tháng 04/2009, SaVipharm cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia hàng đầu tập đoàn GlaxoSmithKline (GSK) đã triển khai áp dụng, xây dựng hệ thống chất lượng của SaVipharm theo hệ thống tài liệu “Chính sách chất lượng toàn cầu và hướng dẫn quản lý chất lượng” của GSK. 

Các hoạt động huấn luyện đào tạo và xây dựng hệ thống chất lượng tiên tiến đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và các tiêu chuẩn GMP hiện hành.

Hệ thống chất lượng của SaVipharm được cấp 2 giấy chứng nhận GMP tiêu chuẩn cao nhất: GMP Nhật Bản (lần 1 tháng 12/2010, lần 2 tháng 11/2017) và GMP châu Âu (tháng 11/2019). 

Ngày 09/01/2020, SaVipharm đón nhận Giấy chứng nhận GMP châu Âu lần thứ 1

SaVipharm đón tiếp đoàn thanh tra GMP Nhật Bản lần thứ nhất (2010)

SaVipharm thường xuyên tiếp đón các đoàn thanh tra từ cơ quan quản lý châu Âu, cơ quan quản lý dược và thiết bị Y tế Nhật Bản, cục Quản lý dược Việt Nam, và các tập đoàn đối tác chiến lược như GSK, Pfizer, Merck… Hệ thống chất lượng vì vậy được củng cố, cải tiến liên tục, thay đổi kịp thời, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thực hành sản xuất thuốc trên thế giới.

Bên cạnh đó, hệ thống chất lượng với tần suất thanh tra nội bộ liên tục ở 2 cấp độ cho phép sâu sát hoạt động của từng bộ phận, từng nhân viên. Hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, hiểu biết cho toàn bộ nhân viên được chú trọng, các hành động cải tiến được theo dõi giám sát chặt chẽ, đánh giá kịp thời, đo lường hiệu quả công việc bằng các hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI). Từng cán bộ công nhân viên, từng đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đúng tiến độ đã xác định theo trách nhiệm được phân công. 

SaVipharm xây dựng hệ thống kiểm soát tuân thủ, thanh tra nội bộ chặt chẽ, giữ vững phương châm: 

1. Thực hiện chính sách “Chất lượng hàng đầu”.

2. Sản xuất thuốc theo đúng chất lượng đã đăng ký. 

3. Cung cấp cho người sử dụng các dược phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả.

4. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng và cơ cấu sản phẩm.

5. Giữ vững tiêu chuẩn GMP Nhật Bản, GMP châu Âu, GMP PIC/S, không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện cải tiến liên tục. 

6. Thực hiện nghiêm túc luật và các quy định về môi trường - sức khỏe - an toàn lao động (EHS).

7. Đào tạo thường xuyên, khuyến khích cán bộ nhân viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành.

8. Duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chuyên nghiệp trong mọi mặt hoạt động.