Hoạt động kiểm tra chất lượng

15/05/2023

Thuật ngữ Lean lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1990, trong quyển sách “Cỗ máy làm thay đổi thế giới” của các tác giả James Womack, Daniel Jones và Danile Roos. Lean được định nghĩa là triết lý quản trị và phương thức vận hành tối ưu hóa bằng cách LOẠI BỎ LÃNG PHÍ và LIÊN TỤC CẢI TIẾN để GIẢM THIỂU CHI PHÍ GIÁ THÀNH (vốn, đầu vào: nhân lực, trang thiết bị, mặt bằng, nguyên vật liệu, thông tin) và GIA TĂNG TỐI ĐA GIÁ TRỊ (lợi nhuận, đầu ra: năng suất, chất lượng, an toàn, nhu cầu khách hàng, …) – “Do more and more with less and less” - bên cạnh việc phát triển bền vững và tin tưởng tôn trọng người lao động.

Lợi ích mà Lean mang lại là rất lớn. Ngoài việc hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bằng việc giảm giá thành, tăng năng suất và chất lượng, rút ngắn thời gian dịch vụ hoặc giao hàng, linh động đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Lean còn hỗ trợ tạo ra một môi trường văn hóa doanh nghiệp với sự tôn trọng và tin tưởng vào nguồn nhân lực cùng với các hoạt động đảm bảo trách nhiệm xã hội – những tiêu chí tối cần thiết cho sự phát triển bền vững.

SaVipharm triển khai áp dụng văn hóa LEAN vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nên thành công vượt bậc nhờ kiểm soát chặt chẽ mọi mặt hoạt động, kiểm soát xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra của một quá trình. Để áp dụng hiệu quả văn hóa LEAN, Công ty SaVipharm luôn đặt mục tiêu đào tạo lên hàng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ CBQL, CBCNV có kiến thức chuyên môn, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với từng giai đoạn phát triển mới

Một phần văn hóa LEAN mà Phòng Kiểm tra Chất lượng luôn duy trì là giao ban đầu giờ 15 phút theo hình thức họp đứng, Phòng luôn tuân thủ đúng giờ họp, chuẩn bị tốt các nội dung họp và phát biểu chủ động. Nội dung buổi họp tuy ngắn gọn nhưng hiệu quả. Giúp người quản lý kiểm soát thông tin và triển khai xử lý kịp thời.

- Đánh giá công việc đã hoàn thành ngày hôm trước.

- Các khó khăn vướng mắc liên quan đến công việc chưa hoàn thành.

- Dự kiến công việc sắp tới cần thực hiện và thời gian hoàn tất.

- Các trở ngại, khó khăn gặp phải ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm, cần có biện pháp khắc phục.

Buổi họp giao ban hàng ngày theo văn hóa LEAN của phòng QC 

Giao ban văn hóa LEAN hiệu quả giúp các nhóm truyền tải thông tin, tiếp cận và xử lý thông tin liên quan, các nút thắt cần xử lý và tháo gỡ, đảm bảo thời hạn hoàn thành và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Các công việc báo cáo luôn được ghi nhận và theo dõi để giải quyết các vướng mắc đồng thời triển khai kế hoạch kiểm nghiệm, đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác, tin cậy.