Hoạt động nghiên cứu phát triển

15/05/2023

Ngay từ khi SaVipharm được thành lập (năm 2005), TTƯT. DSCK II Trần Tựu đã xác định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu phát triển, và đây cũng chính là kim chỉ nam xuyên suốt chiến lược phát triển của công ty. SaVipharm đã đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến đồng bộ từ giai đoạn nghiên cứu đến sản xuất thương mại, có phòng kiểm nghiệm dành riêng cho hoạt động nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO 17025. Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của SaVipharm hoạt động Nghiên cứu - Phát triển dược phẩm theo hướng dẫn ICH Q8-Chất lượng bởi thiết kế “ Quality by Design” .

Tổ chức của Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao gồm các phòng nghiên cứu như sau:

SaVipharm tiến hành đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất cho hoạt động NCKH-NCPT:
- Phòng Nghiên cứu bào chế;
- Phòng Sản xuất thử nghiệm (Pilot) với các trang thiết bị đồng bộ và tương đồng với trang thiết bị của Nhà máy OSD;
- Phòng kiểm nghiệm: Toàn bộ trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cho hoạt động nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm cho các sản phẩm mới.

Thiết bị bao pellet - vi hạt tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ cao

Ngân sách hoạt động:  Dành tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng đầu tư cho Trung tâm NCPT công nghệ cao, với mục tiêu:
- NCPT nhóm dược phẩm truyền thống (các sản phẩm OSD điển hình)
- NCPT nhóm sản phẩm mới - công nghệ cao (các sản phẩm pellets, vi hạt; các dạng bào chế: viên MUPS, viên trong viên, viên nhiều lớp, viên phóng thích có kiểm soát,…), có chất lượng tương đương với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài.
- NCPT nhóm sản phẩm thuốc điều trị ung thư

Thành tựu đạt được: Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp dược hàng đầu tại Việt Nam, cùng với sự nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 17 năm qua, hoạt động nghiên cứu, phát triển Dược phẩm tại SaVipharm đã đạt được những thành tựu nhất định. Chúng tôi nghiên cứu, phát triển thành công 12 nhóm dược phẩm, với tổng số hơn 250 số đăng ký được cấp phép sản xuất. Bên cạnh đó, SaVipharm tự hào được Chính phủ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (tháng 8/2018) ghi nhận năng lực KHCN – NCPT - Sáng tạo của SaVipharm với 230 sản phẩm được công nhận sản phẩm KH&CN.