Nguyên liệu

Với mục tiêu tìm kiếm đối tác cung cấp và cung ứng hàng hóa theo yêu cầu của SVP. Công ty cổ phần dược phẩm SaVi (SaViPharm) mời các nhà cung cấp có quan tâm, gửi báo giá hàng tháng theo danh mục chi tiết bên dưới:
STT NHÓM TÁ DƯỢC TIÊU CHUẨN
01 ASPARTAME FCC IX/USP37
02   BUTYLHYDROXYANISOLE USP-NF, BP, PH.EUR 
03 CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS GRANULE 
(DICALCIUM PHOSPHATE ANHYDROUS) 
USP/ EP 
04  CALCIUM SULFATE DIHYDRATE  EP/USP/NF
05 CASTOR OIL, HYDROGENATED USP42/NF37/JPE2018
 06 CITRIC ACID ANHYDROUS  BP2018/E330/USP4 I /EP9/FCC7
 07 COMPRESSUC USP
08 COPOVIDONE 90F USP42/NF37/JPE2018
09  CROSPOVIDONE CL USP42/NF37/JPE2018
10  CROSPOVIDONE CL-M USP42/NF37/JPE2018
11  CHOCOLATE BROWN FSSC, HALAL, KOSHER
12  ETHANOL 96% DĐVN-V
13  ETHANOL TUYỆT ĐỐI DĐVN-V
14 ETHYL VANILIN IN HOUSE
15 EUDRAGIT E PO USP/EP/JP/NF
16  EUDRAGIT L100 USP/EP/JP/NF
17  EUDRAGIT NE 30D USP/EP/JP/NF
18 GLYCERYL AND POLYETHYLENE GLYCOL BEHENATE  JP/EP/USP/NF
19  GREEN DYE IN HOUSE
20 GREEN LAKE IN HOUSE
21 HYDROXYPROPYLCELLULOSE USP/JP/EUR/PH/NF
22 HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LOW-SUBSTITUTED, TYPE 11 EP/JP/USP
23 HYPROMELLOSE 5CPS USP/EP/JP/CHP
24 HYPROMELLOSE 6CPS USP/EP/JP/CHP
25 HYPROMELLOSE PHTHALATE USP, EP, BP, JP
26 HYPROMELLOSE SUSTAINED RELEASE 15000 USP, EP, BP, JP
27 ISOPROPYL ALCOHOL USP, BP, PH.EUR
28 LACTOSE ANHYDROUS USP/EP/JP
29 LACTOSE MONOHYDRATE 100 MESH USP/EP/JP/NF
30 LACTOSE MONOHYDRATE 200 MESH USP/NF, BP, EP. CP & JP
31 LEMON POWDER FLAVOUR AAP-4121 IN HOUSE
32 L-MENTHOL  
33 LUDIPRESS LCE USP42/NF37/JPE2018
34 MAIZE STARCH PH.EUR – USP/NF
35 L-LEUCINE USP41
36 MANNITOL POWDER PH.EUR – USP/NF
37 MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 200 NF/USP/EP/BP/JP
38 MAGNESIUM OXIDE  
39 MẦU TƯƠNG ĐƯƠNG OPADRY COLORCON IN HOUSE
40 ORANGE FLAVOUR POWDER AAP-65-15864 IN HOUSE
41 PASSION FLAVOUR POWDER AAP-4053 IN HOUSE
42 PEPPERMINT OIL IN HOUSE
43 POLYETHYLENE GLYCOL 6000 POWDER PH.EUR/USP/NF/MED
44 POLYSORBATE 80 EP
45 POVIDONE K30 USP42
46 POVIDONE K90 EP10/USP42-NF37/JP17
47 PROPYLENE GLYCOL USP42/NF37/JPE2018
48 ROCK SUGAR FLAVOURING POWDER IN HOUSE
49 SACCHARIN SODIUM 40-80 MESH EP
50 SEPIFILM LP 014 EP
51 SEPIPERSE ORANGE 3246 EP
52 SILICA, COLLOIDAL ANHYDROUS EP
53 SODIUM BENZOATE NF/FCC/EP
54 SODIUM METABISULFITE USP42/NF37/JPE2018
55 STRAWBERRY FLAVOUR POWDER AAP-4124 IN HOUSE
56 TITANIUM DIOXIDE EP
57  TUTTI FRUITTI FLAVOUR POWDER AAP-4017 IN HOUSE
58 TRICALCIUM PHOSPHATE EP/USP/NF
59 POLYETHYLENE GLYCOL 400 EP/USP/NF
60 VANILLA FLAVOURING POWDER AAP-4102 IN HOUSE
61 VIVACOAT PM -1P-000 EP/USP/NF
62 VIVACOAT PM -5P-037 EP/USP/NF
63 XANTHAN GUM USP, EP
64 YELLOW IRON OXIDE GMP; ISO;CN ATVSTP; HACCP
65 SUGAR SPHERES (150 - 200 µM) EP/USP/NF
66 EUDRAGIT L30D-55 USP/EP/JP/NF
67 PLASACRYL HTP20 IN HOUSE
68 POLOXAMERS 407 USP42/NF37/JPE2018
69 GLYCEROL USP
70 HYPROMELLOSE 3 CPS USP/EP/JP/CHP
71 POLOXAMER 188 USP42/NF37/JPE2018
72 PEPPERMINT OIL  IN HOUSE
73 ETHYLCELLULOSE 100 CPS USP/NF
74 TRIETHYL CITRATE Ph.Eur/USP
75 GLYCEROL MONOSTEARATE EP
76 SILICIFIED MICROCRYSTALLINE CELLULOSE USP/Ph.Eur/JP
77 CROSPOVIDONE CL-F USP 42
78 SODIUM HYDROCARBONATE 88-90% 
- SODIUM CARBONATE 10-12%
USP
79 ORANGE FLAVOUR POWDER PF-8028 IN HOUSE
80 SODIUM HYDROXIDE IN HOUSE
81 MANNITOL 200 SD PH.EUR – USP/NF
82 PONCEAU 4R LAKE FSSC, HALAL, KOSHER
83 SODIUM STEARYL FUMARATE USP-NF 2021/ IN HOUSE
84 SORBITOL GRANULE PH.EUR– USP/NF
85 SUCROSE IN HOUSE
86 CALCIUM PANTOTHENATE USP/EP
87 CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS POWDER IN HOUSE
88 L-GLUTATHIONE REDUCED IN HOUSE
89 SIMETICONE EP/USP

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email: thu.ptl@savipharm.vn

Điện thoại: +84 28 37700142 – Ext: 113

Di động: 0933629787 (Ms Thu)

Thời gian: Ngày 20 - 30 hàng tháng