Hợp tác quốc tế của SaVipharm

Hợp tác quốc tế của SaVipharm
Tổng Giám Đốc SaVipharm làm việc tại Đại học MONASH ÚC

Trong những năm qua, SaVipharm đã không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước để mở rộng và quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình.

SaVipharm đã làm việc với nhiều tập đoàn dược phẩm đa quốc gia để tìm cơ hội hợp tác, sản xuất, mở rộng thị trường cho các nhóm sản phẩm tiềm năng của SaVipharm trong nước và xuất khẩu. Điển hình nhất là việc Tập đoàn Glaxo Smith Kline (GSK) đã lựa chọn SaVipharm là nhà sản xuất theo hợp đồng để cung ứng thuốc cho tập đoàn GSK khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản – Trung Quốc. Đầu năm 2011, SaVipharm xuất khẩu lô dược phẩm đầu tiên sang thị trường Nhật Bản và sau đó đã mở rộng xuất khẩu sang các nước Asean như Malaysia, Cambodia, Lào.

SaVipharm tổ chức và tham gia liên tục 3 kỳ triển lãm CPhI ngành dược và trang thiết bị quốc tế tại châu Âu với gian hàng riêng của mình từ năm 2018 đến nay. Những dự án mới, những ý tưởng trong hợp tác, đầu tư, KH&CN và kinh doanh của SaVipharm được giới thiệu tại các kỳ triển lãm, đồng thời đội ngũ cán bộ quản lý và KH&CN SaVipharm đã làm việc, thảo luận những nội dung hợp tác với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực KH&CN, đào tạo, chuyển giao công nghệ - đầu tư, phát triển kinh doanh và thu nhận nhiều kiến thức mới bổ ích.