SaVipharm triển khai hưởng ứng "Chiến dịch hành động vì an toàn, sức khỏe và môi trường năm 2024"

08/05/2024

Thực hiện các công văn số 916/BQL-MT ngày 17/04/2024; số 920/BQL-LĐ ngày 17/04/2024 và  923/BQL-LĐ ngày 17/04/2024 ban hành bởi Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp (HEPZA), Công ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc Gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường lồng ghép các hoạt động triển khai Tháng hành động về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

 

Chuỗi kế hoạch nhằm mục đích tạo cao điểm về truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại SaVipharm. Đồng thời, là đòn bẩy các chương trình hành động về An toàn, Sức khỏe và Môi trường, thực hiện trọn vẹn các cam kết của SaVipharm đối với các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm các trách nhiệm xã hội đối với người lao động, địa phương và môi trường sống.

Do đó, mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm.

Ngày 02/05/2024, Ban EHS thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhiên viên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 được chỉ đạo thực hiện bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là phát súng khởi động chiến dịch. CBCNV nhiệt tình hỗ trợ treo băng-rôn Tháng an toàn vệ sinh lao động với khẩu hiệu chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

 Từ ngày 03/05 đến 06/05/2024, Ban EHS phối hợp cùng Phòng Truyền Thông, Phòng Tổ Chức – Hành Chính trình chiếu các video về rác thải nhựa vào khung giờ từ 11:30 đến 12:00, phát động Chương trình “Đổi nhựa lấy sen”, cứ 05 chai nhựa hoặc vỏ hộp sữa sẽ đổi 1 sen đá. Đây là sự kiện chủ chốt của Công ty trong Tuần lễ Quốc Gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Planet vs. Plastics – Khi Hành tinh đối đầu Nhựa”.

Tiếp nối Tuần lễ Quốc Gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024, vào ngày 07/05/2024 Ban EHS đã phát hành đến toàn thể CBCNV tờ rơi tuyên truyền Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024 theo chủ đề: “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

 

Hình: Băng-rôn hưởng ứng Tháng an toàn thực phẩm và An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Các sự kiện “Hành động vì an toàn vệ sinh lao động” và Ngày Môi trường Thế giới (05/06/2024) diễn ra vào thời gian từ ngày 16/05/2024 đến ngày 05/06/2024 sẽ kết màn cho chuỗi kế hoạch với nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên SaVipharm tham gia.

Nguyễn Hằng - Ban EHS