Ứng dụng phần mềm nhân sự DIGINET HR

10/07/2024

Dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR  được khởi động từ tháng 02/2024 và dự kiến hoàn thiện vào tháng 10/2024. Hệ thống được triển khai sẽ bao gồm các phân hệ quản lý tổng thể như: Nhân sự; Bảo hiểm, Chấm công, Quản lý phép, Tính lương,…

Hình: buổi lễ khởi động dự án vào ngày 21/02/2024

Tính đến nay SaVipharm có hơn 500 nhân sự, với 04 TTCƯ và 14 CN trên toàn quốc, việc ứng dụng phần mềm nhận sự hiện đại vào quá trình quản trị nguồn nhân lực được cho là giải pháp để tối ưu quy trình làm việc, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc cho nhân viên cũng như giảm thiểu những lãng phí nguồn lực như khi áp dụng cách quản lý thủ công. 

10 phân hệ được triển khai trong dự án phần mềm nhân sự DIGINET HR tại SaVipharm

  • Quản lý Nhân sự
  • Quản lý Bảo hiểm
  • Quản lý Chấm công
  • Quản lý phép
  • Tính lương thời gian
  • Chính sách chế độ
  • Web portal (Self Service)
  • Tuyển dụng
  • Đánh giá KPI
  • BI Dashboard

Phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR

Phần mềm quản lý nhân sự DIGINET HR là tổ hợp các giải pháp quản lý chuyên sâu; giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình nhân sự cũng như tăng năng suất lao động. Phần mềm được DIGINET phát triển và triển khai với kinh nghiệm hơn 28 năm và thành công trong nhiều lĩnh vực như sản xuất; thương mại, chế biến, bất động sản, dược phẩm v.v. DIGINET HR không phải là một hệ thống quản lý “cố định” mà nổi bật với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhằm đáp ứng các quy trình đặc thù của doanh nghiệp.