23/05/2023
 • Tiêu chuẩn: theo tiêu chuẩn Châu Âu (theo hướng dẫn của Châu Âu về Thực hành Tốt sản xuất cho nhà sản xuất TPBVSK).
 • Ứng dụng công nghệ “Không sinh bụi - Không tiếp xúc”, quản lý bằng hệ thống SCADA (Supervisor Control and Data Acquisition).
 • Hệ thống trang thiết bị sản xuất, hệ thống thiết bị phụ trợ hiện đại, tiêu chuẩn Châu Âu.
  Sản xuất các dạng sản phẩm: viên nén, viên nén bao phim - bao đường, viên nang cứng, viên nén - cốm bột sủi.
 • Công suất: 500 triệu viên/ca/năm.
 • Hệ thống quản lý chất lượng: phù hợp quy định hiện hành của Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.
23/05/2023
 • Dây chuyền sản xuất 400kg/lô, sử dụng hệ thống IPC, hệ thống nâng hạ, hệ thống cấp liệubơm chân không, vật liệu, đảm bảo an toàn cho người vận hành.
 • Thiết bị tự động và vi tính hóa theo tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Dây chuyền đóng gói, kiểm soát tự động: Theo tiêu chuẩn châu Âu, điều khiển bằng chương trình máy tính. Kiểm soát tốt cả công đoạn đóng gói, nâng cao chất lượng dược phẩm, mở ra hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Âu
23/05/2023
 • Kiểm soát, giám sát toàn bộ các hoạt động: tồn trữ, cân - cấp phát (nguyên liệu, bao bì), các quy trình và hoạt động sản xuất với từng thiết bị, kiểm tra chất lượng (QC), công tác nghiên cứu phát triển (R&D).
 • Thu thập dữ liệu tức thời, lưu trữ dữ liệu các lô sản xuất nhằm kiểm soát sự tuân thủ quy trình và đảm bảo đồng nhất của chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn đã đăng ký.
 • Trích xuất tài liệu từ hệ thống SCADA để phân tích, đánh giá việc tuân thủ
 • Savipharm là Nhà máy Dược phẩm đầu tiên ở Việt Nam ứng dụng Công nghệ SCADA.