Tổng quan

27/03/2023

1. NGÂN SÁCH DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CHIẾM 5% DOANH THU.

2. ĐẦU TƯ 200 TỶ ĐỒNG VÀO TRUNG TÂM NCPT CÔNG NGHỆ CAO
» MỤC TIÊU: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ CAO:

  • Sản phẩm công nghệ cao dạng Pellet, Vi hạt;
  • Sản phẩm Y sinh học;
  • Các thuốc thế hệ mới điều trị ung thư.

3. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG:

» 400 Bộ Hồ sơ đăng ký;

» 300 Sản phẩm được cấp phép sản xuất - cung ứng;

» 12 Nhóm thuốc chất lượng cao.

4. ĐẠT HAI HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT: GMP NHẬT BẢN, GMP CHÂU ÂU.

5. LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP DƯỢC ĐẦU TIÊN CỦA NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.