Kí ức tự hào của người dược sĩ cách mạng, - TTƯT, TS,DS.CKII Trần Tựu

11/04/2024

Sau gần 50 năm, TTƯT, DS.CKII Trần Tựu, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm SaVi mới có dịp quay lại vùng đất năm xưa ông đã cống hiển tuổi thanh xuân cho cách mạng.

Năm 1973, Dược sĩ Trần Tựu được giao nhiệm vụ là trưởng khoa Dược, Bệnh viện Ban Đón Tiếp tại vùng giải phóng Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Tại đây, ông đã làm việc tận tụy trong khoảng 3 năm ở cương vị trên, cùng với một nhóm các dược sĩ, dược tá tổ chức pha chế, sản xuất tại chỗ các loại dịch truyền mặn, ngọt; một số loại thuốc tiêm, vắc xin và tiếp nhận thuốc từ miền Bắc đưa vào, đảm bảo để cung cấp đủ cho 01 Bệnh viện và 12 Trạm Y tế.

“Kỷ niệm năm xưa ùa về trong nắng gió

Lộc Ninh ơi nơi ta gửi một thời tuổi trẻ

Đường đến chiến khu ánh hỏa châu chớp xé

Màu áo trắng hiền hòa như hoa giữa rừng xanh”.