Chính sách Đào tạo – Phát triển

23/05/2023

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của SaVipharm với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp phát triển đội ngũ kế thừa.

Tất cả nhân viên SaVipharm đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, Savipharm cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên. VD: nhân viên kinh doanh sẽ được đào tạo về sản phẩm, các nhóm thuốc mà công ty đang sản xuất, nhân viên khối văn phòng sẽ được đào tạo về GMP cơ bản, các quy trình thao tác chuẩn … để áp dụng vào công việc.

Đào tạo làm việc nhóm tại SaVipharm