Chính sách Lương - Thưởng - Phúc lợi

23/05/2023

Chính sách Lương:

Công ty chủ trương xây dựng một hệ thống tiền lương cạnh tranh trên thị trường lao động, đảm bảo tạo động lực tăng năng suất lao động, giữ chân người giỏi và thu hút nhân tài nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Định kỳ hàng năm, công ty đều xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật sẽ được đề xuất điều chỉnh lương trước thời hạn.

Ngoài tiền lương hàng tháng, tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty sẽ có khoản lương tháng 13 cho CBCNV.

Chính sách Thưởng:

Bên cạnh chính sách tiền lương và phụ cấp, SaVipharm còn có nhiều chính sách thưởng khác nhằm động viên, khuyến khích nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác như:

Thưởng đột xuất thông qua công việc đạt được thành tích nổi bật, các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thưởng quý: mỗi quý, công ty đều tổ chức lễ sơ kết quý nhằm tuyên dương những tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của công ty. Đây là chính sách khen thưởng kịp thời, ghi nhận sự nỗ lực của CBCNV nổi bật của SaVipharm.

Tổng Giám Đốc biểu dương cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Chính sách Phúc lợi:

Công ty có các chế độ phúc lợi tự nguyện nhằm giúp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên như sau:

  • Chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn.
  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ.
  • Trợ cấp đi lại.
  • Quỹ khen thưởng trung - dài hạn từ quỹ phúc lợi (SBC)