SaVipharm triển khai chương trình đào tạo kinh doanh tháng 11/2023

11/11/2023

Ngày 11/11/23, SaVipharm tổ chức đào tạo trực tiếp và trực tuyến cho gần 200 CBQL, CBNV công ty, trong đó đối tượng chủ yếu là bộ phận kinh doanh kênh OTC, ETC trên toàn quốc nắm vững kiến thức về văn hóa đặc trưng SaVipharm, tiêu chuẩn GMP, các sản phẩm chủ lực, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ đó vận dụng vào kinh doanh, sản xuất nhằm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện: Thanh Hòa - Lưu Bình