Văn hoá đặc trưng

23/05/2023

Hoạt động của SaVipharm dựa trên Năm giá trị cốt lõi, là nền tảng văn hóa và sức mạnh của công ty:

  • Chất lượng hàng đầu (Quality first)
  • Trách nhiệm trọn vẹn (Social responsibility)
  • Sáng tạo liên tục (Continuous creativeness)
  • Đối tác thân thiện (Friendly partnership)
  • Phát triển bền vững (Sustainable development)
23/05/2023

- Tuân thủ pháp luật tạo sự phát triển bền vững, được pháp luật bảo vệ.

- Nghiêm túc thực hiện nội qui lao động, các qui định nội bộ, các SOP của Công ty

- Giữ vững các nề nếp làm việc, sinh hoạt đã được xây dựng và thực hiện

- Chấp hành mọi hướng dẫn thông qua các phương tiện công nghệ thông tin, lời nói, nhắc nhở của các cấp quản lý có thẩm quyền

29/05/2023

- Kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm (phòng/đơn vị) là nền tảng căn bản cho việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đoàn kết dựa trên các nguyên tắc chung và ý chí của cả tập thể, là yếu tố quyết định thành công của nhóm (phòng/đơn vị) làm việc để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. 

- Sự thẳng thắn, trung thực trong các mối quan hệ, điều hành là yếu tố quan trọng tạo nên sự đoàn kết.

 
29/05/2023

- Một người lao động dù là công nhân trong nhà máy hay nhân viên làm công tác bảo vệ hoặc nhân viên tiếp tân đều có thể tỏa sáng bởi sự thân thiện và chính họ tạo ra sự cuốn hút, gần gũi đối với những người xung quanh.

29/05/2023
- Quyền lợi học tập, phấn đấu vươn lên, cơ hội thăng tiến được Công ty trao cho tất cả cán bộ công nhân viên, người lao động. Thành quả - đóng góp của từng thành viên luôn được đánh giá công bằng. Thực tế tại SaVipharm, hầu hết các Cán bộ Quản lý, bao gồm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng, Nhà máy đều trưởng thành và được đề bạt qua quá trình phấn đấu và kết quả thực tiễn đạt được.