30/09/2023

Tham gia triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam – Pharmedi Vietnam 2023 từ ngày 13 - 16/09/2023, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, gian hàng của Công ty Cổ phần dược phẩm SaVi (SaVipharm) đã tạo ấn tượng tốt đẹp đến với đông đảo chuyên gia và khách tham quan.

25/05/2023

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

25/05/2023

Ngày 29/04/2022 Chính Phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP qui định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.