Y dược

25/05/2023

Hiện nay thị trường dược phẩm đang phát triển rất mạnh mẽ, phong phú, chẳng những về số lượng dược chất mà cả về loại dược phẩm.

 
25/05/2023
Nghiên cứu ở mức phân tử cho thấy, trong sử dụng thuốc để đạt hiệu quả trị liệu, dược chất phải được đưa đến nơi tác động, kết hợp với thụ thể dược lý và duy trì được nồng độ trong khoảng trị liệu tại nơi tác động suốt liệu trình.
 
25/05/2023
Nghiên cứu ở mức phân tử cho thấy, trong sử dụng thuốc để đạt hiệu quả trị liệu, dược chất phải được đưa đến nơi tác động, kết hợp với thụ thể dược lý và duy trì được nồng độ trong khoảng trị liệu tại nơi tác động suốt liệu trình.